Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klub Integracji Społecznej "Aktywni"

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „ AKTYWNI”

Dane kontaktowe:

ul. Lwowska 64, 22-600 Tomaszów Lubelski

e-mail: kis@tomaszow-lubelski.pl

tel. 84 665 97 94 w. 518

Klub Integracji Społecznej „AKTYWNI” funkcjonuje w ramach wewnętrznej struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Powołany został Uchwałą Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLI/441/2013
z dnia 30 grudnia 2013r

Siedziba Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”

ul. Lwowska 64, 22-600 Tomaszów Lubelski


 


 


 


 

Klub Integracji Społecznej „Aktywni” powstał w ramach programu Pilotażu Systemu Certyfikacji KIS w 2014 r. Miasto Tomaszów Lubelski jako jedna z 10 gmin w kraju przystąpiło do projektu realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie pt. "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym". Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem KIS jest:

 • minimalizowanie zjawiska bezrobocia,

 • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,

 • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, np. w ramach prac społecznie użytecznych,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

Uczestnictwo w klubie odbywa się na podstawie:

 • wniosku osoby zainteresowanej,

 • wniosku Koordynatora,

 • wniosku pracownika socjalnego.

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej  obejmują następujące moduły :

 • Reintegracja społeczna

Celem wsparcia jest  podniesienie kompetencji psychospołecznych – wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem  i sytuacjami trudnymi, zwiększenie umiejętności komunikowania się   i zarzadzania czasem. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty podnoszenia kompetencji społecznej  i  indywidualne  poradnictwo psychologiczne. Uczestnicy mają możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego.

 • Reintegracja zawodowa

Celem zajęć jest nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc  w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nabycie umiejętności prezentowania się  przy rozmowach kwalifikacyjnych, zwiększenie wiedzy  i umiejętności korzystania z usług instytucji rynku pracy, realizacja  prac społecznie użytecznych oraz udział w szkoleniach zawodowych.

 • Warsztaty integracyjne

Celem zajęć jest nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia i rozwoju zainteresowań, poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnień i oferty pomocowej dla rodzin   z problemami uzależnień i przemocy oraz możliwość skorzystania z oferty kulturalnej  i edukacyjnej oferowanej przez instytucje miejskie.

 

Klub oferuje :

 • doradztwo zawodowe

 • wsparcie psychologiczne

 • poradnictwo prawne


 

DORADZTWO ZAWODOWE PORADNICTWO PRAWNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE


 

            


 


 

Realizowane w ramach wsparcia  Klubu Integracji Społecznej  działania przyczyniają  się
do wzmocnienia kompetencji społecznych uczestników, pozwalają na podniesienie kwalifikacji zawodowych   a w perspektywie  do podjęcia pracy  na otwartym rynku pracy
i uniezależnienia od pomocy MOPS .

 

 

Klub Integracji Społecznej „Aktywni”

            W 2017 roku zintensyfikowano działania mające za zadanie wzmożenie integracji i reintegracji społecznej w ramach działań Klubu Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej „Aktywni” jest zaangażowany we wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w Tomaszowie Lubelskim oraz w opracowanie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. Warto zwrócić uwagę na to, że Klub powstał w ramach programu Pilotażu Systemu Certyfikacji KIS w 2014 r. Siedziba KIS znajduje się przy ulicy Lwowskiej 64 w Tomaszowie Lubelskim.

AKTUALNOŚCI:

Konferencja prasowa - Doświadczenia i perspektywy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z udziałem Sekretarza Stanu Krzysztofa Michałkiewicza

Utworzono dnia 18.10.2018

W dniu 18 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski odbyła się konferencja prasowa „Doświadczenia i perspektywy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie...

czytaj dalej na temat: Konferencja prasowa - Doświadczenia i perspektywy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z udziałem Sekretarza Stanu Krzysztofa Michałkiewicza

Konferencja międzynarodowa pt. Rola sportu w integracji społecznej na przykładzie pracowników OPS, w kontekście samorządu terytorialnego.

Utworzono dnia 05.06.2018

W dniu 30 maja 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Rola sportu w integracji społecznej na przykładzie pracowników OPS, w kontekście samorządu terytorialnego. Organizatorem wydarzenia był burmistrz Tomaszowa...

czytaj dalej na temat: Konferencja międzynarodowa pt. Rola sportu w integracji społecznej na przykładzie pracowników OPS, w kontekście samorządu terytorialnego.

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Utworzono dnia 04.04.2018

Rada Miasta w dniu 23 marca 2018 roku uchwaliła aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. Opracowanie dokumentu zostało powierzone reprezentantom instytucji, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych...

czytaj dalej na temat: Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022”

Utworzono dnia 23.02.2018

Na podstawie Zarządzenia Nr 25/2018  z dnia 23 lutego 2018 r. Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, zarządza się przeprowadzenie na terenie  Miasta Tomaszów Lubelski konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Tomaszów Lubelski w okresie od  26 lutego 2018...

czytaj dalej na temat: Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022”

Nabór do uczestnictwa w zajęciach

Utworzono dnia 13.02.2018

Klub Integracji Społecznej „AKTYWNI” w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór do uczestnictwa w zajęciach od 15.02.2018 r. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w następujących formach aktywności: • trening interpersonalny; • trening kompetencji...

czytaj dalej na temat: Nabór do uczestnictwa w zajęciach

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny