Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZEMOC W DOBIE COVID-19

 

 

PRZEMOC W DOBIE COVID-19                                          

 

Informacja dotycząca sposobu realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w trakcie epidemii wirusa SARS-Cov-2.

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób i rodzin, których dotyczy problem przemocy w rodzinie na terenie miasta Tomaszów Lubelski, podjęte zostały środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia niezbędnego w trudnej sytuacji. Kontakty osobiste pomiędzy przedstawicielami służb zaangażowanych w realizację procedury “Niebieskie Karty”, jak również z osobami wymagającymi wsparcia ograniczone zostały do niezbędnego minimum, zaś preferowaną formą obecnej pracy są działania podejmowane na odległość, w miarę możliwości drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji email ewentualnie Poczty Polskiej. Pracownicy zostali wyposażeni w dostępne środki ochrony osobistej i dezynfekujące.

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy prowadzona jest w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty” i działania grup roboczych, które powoływane niezwłocznie po otrzymaniu formularza „Niebieskiej Karty - A. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i rejonowy dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji nawiązują kontakt telefoniczny z osobą doznającą przemocy w rodzinie, diagnozują sytuację życiową rodziny, stopień potencjalnego zagrożenia ze strony sprawcy przemocy, jak też udzielają profesjonalnego wsparcia i poradnictwa, adekwatnego do zdiagnozowanej sytuacji. Osoby doznające przemocy uzyskują poradnictwo w zakresie zasad realizacji procedury “Niebieskie Karty”, reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie, jak również dostępnej na terenie miasta oferty i bazy teleadresowej instytucji udzielających bezpłatnego wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, finansowego) rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Sytuacja rodziny weryfikowana jest także pod kątem zasadności objęcia pomocą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ponadto Komenda Powiatowa Policji i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nadal są otwarte i dostępne dla osób zgłaszających się bezpośrednio do ich siedzib, zaś spotkania z osobami z zewnątrz odbywają się w wydzielonym miejscu obsługi interesanta, przy zachowaniu niezbędnej odległości i innych środków ochrony osobistej.

W ramach procedury „Niebieskie Karty” realizowana jest również pomoc dzieciom doznającym przemocy ze strony członków rodziny, za pośrednictwem nie stosującego przemocy członka najbliższej rodziny, pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, kuratora sądowego lub innych osób mogących udzielić małoletniemu i rodzicom wsparcia adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb. 

Dla części osób doznających przemocy konieczność ciągłego przebywania w miejscu zamieszkania uniemożliwia swobodny kontakt telefoniczny. W takiej sytuacji pomoc oferowana jest w dogodnym dla danej osoby czasie, gdy np. znajdzie się w bezpiecznym dla niej miejscu, gwarantującym swobodę wypowiedzi lub w innej formie, np. elektronicznie lub w drodze korespondencji listowej. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia osoby doznające przemocy w rodzinie, powinny wzywać na interwencję Policję pod całodobowym numerem telefonu 112. Podczas interwencji zabezpieczane są przed dalszymi zagrożeniami poprzez izolację sprawcy przemocy, bądź umieszczenie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Tyszowcach.

Osoby doświadczające przemocy mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi realizującymi procedurę „Niebieskie Karty” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski e-mail: zi@tomaszow-lubelski.pl, tel. 84 665 97 94


Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.


               

 

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny