Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

 

W dniu 16 marca 2022 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa zostali już wpisani do rejestru PESEL oraz spełniają wymogi ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. imię (imiona) i nazwisko;

 2. data urodzenia;

 3. obywatelstwo;

 4. płeć;

 5. rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

 6. informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. adres pobytu;

 8. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

 9. numer PESEL;

 10. numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie, (jeśli osoba posiada taki numer).


 

Tomaszowie Lubelskim przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 – 15:3w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz od 8:00 – 16:00 we wtorek.


- WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO | ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

Одноразова грошова допомога громадянам України

16 березня 2022 року розпочато прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для прожиткового мінімуму, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Органом, уповноваженим на виплату одноразової грошової допомоги, є голова ґміни, міський голова, голова міста за місцем перебування.

Допомога призначена для громадян України, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї держави та вже внесені до реєстру PESEL та відповідають вимогам Закону від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

 2. громадянина України з картою поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій,

 3. подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

 4. дітей громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3.

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:

 1. ім'я (імена) та прізвище;

 2. дата народження;

 3. громадянство;

 4. стать;

 5. вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;

 6. відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

 7. адреса проживання;

 8. контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;

 9. номер PESEL;

 10. номер банківського рахунку, на який буде виплачуватися допомога (якщо у особи є такий номер).

У Томашуві-Любельському заяви приймаються тільки в міському центрі соціального забезпечення в Томашові-Любельському за адресою вул. Popieża Jana Pawła II 12, з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:30 у понеділок, середу, четвер і п’ятницю та з 8:00 до 16:00 у вівторок.

ZAŁĄCZNIKI:

								

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

Utworzono dnia 24.03.2022, 15:31

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny