Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA DOTYCZĄCA REFUNDACJI PODATKU VAT

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

KORZYSTAJĄCYCH Z OGRZEWANIA GAZOWEGO

Refundacja podatku VAT przysługuje osobom, które łącznie spełniają dwa warunki

 • Warunek 1:

Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego stanowi urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi i musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

 • Warunek 2:

Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

 

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

 

Jeśli osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu nie może osobiście złożyć wniosku w urzędzie, może złożyć wniosek elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel” lub wniosek może skutecznie złożyć inna osoba (np. inny członek gospodarstwa domowego) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną osobę uprawnioną.

Wniosek składa się:

 • na piśmie

Wzór wniosku jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na stronie internetowej MOPS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej1,

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji mObywatel

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

 

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

 • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym (faktura proforma) nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

W przypadku składania pierwszego wniosku:

 • dokumenty zaświadczające o dochodzie.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

 • dowód zasądzenia alimentów,

 • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

 • informacje o przyznanym stypendium,

 • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.


 


 

Terminy składania wniosków

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) 2021 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku;

2) 2022 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym jednoosobowym albo wieloosobowym.

Wzór wniosku o refundację VAT

 

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

 

 

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny