Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie pieniężna na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
Świadczenie to przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Jednak nie dłużej, niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu (tj. do dnia złożenia wniosku).
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę za dzień.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
2. PESEL lub NIP składającego wniosek
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne określa rozporządzenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wzór do pobrania w niżej.

Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W Tomaszowie Lubelskim przyjmowanie wniosków odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 – 15:30 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz od 8:00 – 16:00 we wtorek.ZAŁĄCZNIKI:

 


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000605/O/D20220605.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

KLAUZULA RODO_BAZA ZAKWATEROWANIA UKR_OST

Utworzono dnia 27.05.2022, 11:34

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny