Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Nabór wniosków w ramach Obywatelskie Roztocze edycja 2023!

Utworzono dnia 05.04.2023
Nabór wniosków w ramach Obywatelskie Roztocze edycja 2023!
Euroregion Roztocze zaprasza młode organizacje społeczne i grupy nieformalne do udziału w konkursie grantowym w ramach zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.
Dotacje do 10 000 złotych można uzyskać na inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza.
Nabór wniosków konkursowych trwa od 1 do 26 kwietnia 2023 roku.
Szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie https://obywatelskieroztocze.pl/projekt/dokumenty/
czytaj dalej na temat: Nabór wniosków w ramach Obywatelskie Roztocze edycja 2023!

Informacja - Elektroniczna legitymacja emerytta/rencisty z ZUS

Utworzono dnia 23.01.2023
Szanowni Państwo, od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w...
czytaj dalej na temat: Informacja - Elektroniczna legitymacja emerytta/rencisty z ZUS

Apel do mieszkańców miasta w sprawie osób wymagających szczególnego wsparcia w okresie zimowym

Utworzono dnia 02.12.2022

Apel do mieszkańców miasta w sprawie osób wymagających szczególnego wsparcia w okresie zimowym.


 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski


 

            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, aktualną sytuacją epidemiczną, kryzysem uchodźczym oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów
w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

czytaj dalej na temat: Apel do mieszkańców miasta w sprawie osób wymagających szczególnego wsparcia w okresie zimowym

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci 2022

Utworzono dnia 17.11.2022

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci zostały 2 dni. W 2022 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci przypada na 19 listopada (sobota)

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci został ustanowiony w 2001 roku przez szwajcarską fundację Światowy Szczyt Kobiet (Women's World Summit Foundation, WWSF). Od tego czasu do wspólnych obchodów Dnia przyłączyło się ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata, które tworzą międzynarodową koalicję oraz inicjują akcje zwracające uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci

W Polsce od 2012 roku koordynatorem Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje. W tym samym roku organizacja zainicjowała kampanię „Zła tradycja”. Głównym celem akcji było pobudzenie reakcji społecznej na przemoc wobec najmłodszych oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki i profilaktyki wykorzystywania seksualnego oraz przemocy wobec dzieci. Dzień obchodów jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw Dziecka, który przypomina o przywilejach najmłodszych obywateli. Niestety, poważny problem przemocy wobec dzieci nadal jest powszechny. Codziennie tysiące najmłodszych osób staje się ofiarami przemocy, która może dotyczyć sfery fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Często zdarzają się sytuacje, gdy dzieci zmuszane są do żebractwa, ciężkiej pracy bądź prostytucji. W latach 2003-2010 w Polsce ponad 4-krotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i  przemocowymi.


W społeczeństwie wciąż istnieje ciche przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, zaś wiele osób nie chce dostrzegać pewnych objawów występujących u dziecka, które wskazują na zaistnienie problemu przemocy. W 2012 roku zostały przeprowadzone badania na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, z których wynika, że jedna trzecia osób badanych uważa, że nie powinno się zwracać uwagi na metody wychowywania dzieci, w tym stosowania kar fizycznych. Niemal połowa respondentów ze strachu bądź braku poczucia uprawnienia nie zareagowałaby w sytuacji przeprowadzanych kar cielesnych, to często od naszej postawy zależy dalszy los dziecka. Nikt nie ma prawa do stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec najmłodszych osób. I w myśl hasła kampanii Rzecznika Praw Dziecka: „Nie zamykaj oczu na przemoc dzieci”.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Utworzono dnia 25.10.2022

                                                                                   Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl

 

Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim informuje, że  Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Miasta Tomaszów Lubelski do zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie do dnia 07 listopada 2022 r. osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 97 94.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Miasto Tomaszów Lubelski środków finansowych na realizację Programu. 

 

Link do Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

czytaj dalej na temat: Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Utworzono dnia 25.10.2022

                                                                           

                      

 

Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim informuje, że  Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

​Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
Załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych.
Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
Zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Miasta Tomaszów Lubelski do zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie do dnia 07 listopada 2022 r. osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 97 94.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Miasto Tomaszów Lubelski środków finansowych na realizację Programu. 

 

Link do Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

czytaj dalej na temat: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 03.11.2022

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Wobec zwiększonego zainteresowania obywateli Karta Dużej Rodziny, a tym samym w związku ze wzrostem liczby wniosków o przyznanie KDR uprzejmie informuję, że Wydział Polityki Społecznej stale monitoruje działania związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz podejmuje czynności pozwalające na dalszą realizację zadań kwalifikowanych w rozdziale 85503 $ 2010 - Karta Dużej Rodziny.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającej dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny, uprzejmie proszę o przekazanie potencjalnym odbiorcom wsparcia informacji wynikającej z ww. ustawy, iż odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Powyższe oznacza, że ewentualny wydłużony czas oczekiwania na produkcję/wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień wynikających z ww. ustawy. Ponadto każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel, bez względu na czas oczekiwania na tradycyjną formę karty.

 

 

z up. Wojewody Lubelskiego             

Albin Mazurek                        

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej      

/podpisano elektronicznie/         

 

czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 226

W poprzednim tygodniu: 353

W tym miesiącu: 1131

W poprzednim miesiącu: 1339

Wszystkich: 62652